ลงทะเบียนจองเจ้าภาพเต็มองค์

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิขนาด ๓๐นิ้ว เพื่อถวายวัดขาดแคลน ทั่วประเทศศรีลังกา เป้าหมายสูงสุด ๑๒,๖๐๐ องค์ จองเจ้าภาพองค์ละ ๓๙,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพรับ

  • “พระพุทธลังกาสยาม” ขนาดหน้าตัก ๓ นิ้ว พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ในซุ้มเรือนแก้ว บนฐานประดับลายไทย ๙ ชั้น
  • สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานพระ