ความคืบหน้าของโครงการ : ปั้นต้นแบบสำหรับหล่อองค์พระพุทธรูป

จากวันที่ “โครงการสานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพ … More ความคืบหน้าของโครงการ : ปั้นต้นแบบสำหรับหล่อองค์พระพุทธรูป

ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาไทย-ศรีลังกา

ประเทศไทยและศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์มายาวนา … More ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาไทย-ศรีลังกา