ความคืบหน้าของโครงการ : ปั้นต้นแบบสำหรับหล่อองค์พระพุทธรูป

จากวันที่ “โครงการสานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา โดย วัดยายร่ม” ได้ริเริ่มโครงการมาเป็นเวลากว่า 1 เดือน ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกับงานบุญใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง และด้วยความศรัทธาอันตั้งมั่นที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ไทย-ศรีลังกา ให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไป โดยเฉพาะในด้านของพระพุทธศาสนาที่ไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน

โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่ ‘พระครูโสภิตบุญญาทร’ เจ้าอาวาสวัดยายร่ม ผู้ริเริ่มโครงการ และประธานกรรมการ งานบุญใหญ่ในครั้งนี้ ได้มอบประติมากรรมอันสูงค่าแห่งสมัยอยุธยาตอนปลายคือ ‘หลวงพ่อพุ่ม’ วัดยายร่ม พระพุทธรูปปางสมาธิที่มีอายุยืนนานมากว่า ๒๐๐ ปี เป็นพระพุทธรูปองค์ต้นแบบของโครงการฯ ในครั้งนี้

หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม / พระพุทธรูปองค์จริง

ทางโครงการฯ จึงตระหนักด้วยสำนึกแห่งการอนุรักษ์ศิลปะอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ จัดทำต้นแบบสำหรับหล่อองค์พระพุทธรูปด้วยความตั้งใจ เพราะนอกจากจะเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนแล้วยังเป็นการเผยแพร่พุทธศิลป์สูงค่าสมัยอยุธยาตอนปลาย อันเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกสู่สายตาของชาวไทยและชาวศรีลังกา ให้ได้ปลาบปลื้มกับความงดงามในครั้งนี้ไปด้วย

ความใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้พุทธศิลป์ครั้งนี้ออกมาเป็นผลงานที่งดงามที่สุด แม้อาจเทียบไม่ได้กับศิลปะเก่าแก่ที่มามาแต่โบราณกาล แต่ก็มาจากความศรัทธาและเห็นถึงคุณค่าของความหมายและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนที่ร่วมสร้าง ไม่เว้นแม้แต่รายละเอียดเล็กน้อย เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด

ในการดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว และจัดส่งไปยังเมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อถวายแด่วัดขาดแคลนทั่วประเทศศรีลังกา ใช้งบประมาณการจัดสร้าง องค์ละ ๓๙,๐๐๐ บาท โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการของ โครงการฯ ไปจนถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือ จนกว่าจะบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมาย ๑๒,๖๐๐ องค์

ติดต่อโครงการ ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา คลิก

ลงทะเบียนจองเป็นเจ้าภาพเต็มองค์ ๓๙,๐๐๐ บาท คลิก


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s